onsdag 24 juni 2009

När lejonen skulle få ägare.Tänkte att jag skulle säga några ord om hur arbetet gick till då vi på söndagen bestämde vilka bidrag som skulle belönas med lejon och inte.

Nu var det handuppräckning som gällde. Hela juryn satt runt ett u-format bord och längst fram stod en gigantisk bildskärm där bidragen visades. Två personer räknade våra röster för säkerhets skull. För att få ett lejon var bidraget tvunget att få minst två tredjedelar av alla röster.

Vi började uppifrån i listan på varje kategori och jobbade oss nedåt. Bidragen stod i fallande poängordning, dvs de bidrag som fått flest poäng under lördagens poängröstning av shortlist stod överst. Ett efter ett bidrag betades av i listan. Vi diskuterade vad som var bra respektive dåligt med varje kampanj och varför den skulle få ett lejon. När kampanjer från någon jurymedlems byrå kom upp fick han eller hon gå ut ur rummet.

"All those in favour of a gold on entry number xx.xx, please raise your hand." Om bidraget fick fler än två tredjedelar av alla händer i luften blev det guld, om inte fortsatte man med silver. "All those in favour of a silver on entry number xx.xx, please raise your hand." Blev det inte silver gjorde vi samma sak för brons. De bidrag som inte fick tilläckligt med röster då heller blev nomineringar.

Så här gjorde vi med bidrag efter bidrag i varje kategori tills bidragen inte fick några röster för varken guld silver eller brons. Då frågade ordföranden om det var någon som ville ta upp något bidrag längre ner i listan för röstning. Till slut hade vi gått igenom hela listan och delat ut ett antal lejon.

Då började vi om från början.

Eftersom omröstningen tagit flera timmar fanns ju en risk att vi till exempel varit hårdare i början än mot slutet, så därför gick vi igenom hela listan igen för att se om vi var nöjda med den. Och så röstade vi igen om det känndes som att det behövdes. Vissa bidrag lyftes upp från shortlist till brons, några brons blev silver och något silver förvandlades till guld. Däremot fick vi inte lov att sänka någon valör.Slutligen var det dags för Grand Prix.

Alla skrev sin eller sina kandidater till Grand Prix på var sin lapp. Bidraget måste ha fått guld för att komma på tal och det får inte vara välgörenhetskampanjer. Lapparna var till för att det skulle utkristallisera sig några få möjliga kandidater till Grand Prix, och sedan diskuterade vi oss fram till vinnaren. Inte för att det var så mycket att diskutera i vår kategori. Vinnaren var så solklar.

Direct Grand Prix: The best Job in the World.

Inga kommentarer: