söndag 21 juni 2009

Vad är egentligen Direct?

Det diskuteras flitigt i juryn. Hur skickade de ut den där? Är detta ett bra resultat? Har de verkligen gjort detta, eller är det en fejkad kampanj? Men det hetaste diskussionsämnet av alla är: Är detta verkligen direct?

För att vara en jury av handplockade kreatörer från hela världen som på ett eller annat sätt utmärkt sig inom direct-kategorin är det egentligen ganska komiskt hur oense alla är i just den frågan. Själva pudelns kärna, vad är direct? Kategorin vi är här för att bedöma, kampanjerna vi fått äran att belöna.

Många menar att om det finns en responsmöjlighet, dvs om det på ett eller annat sätt går att interagera med budskapet, svara på det eller om det leder dig vidare någon annan stans, så är det direct. Det har till och med snackats om att finns det bara en URL, så är det direct. Utan responsmöjligheten blir det promotion. Eller PR.

Andra säger att det är segmenteringen som är viktig. Att du kan skjuta prick på exakt dem du vill nå med ditt budskap. One to one, som man sa för ett antal år sedan. Om man inte gör det blir det masskomunikation som motsats till direktkommunikation.

Kanske är det båda kriterierna som gör att en enhet platsar i direct? Vad tycker du?

Oavsett vad man tycker om det här tror jag att det är vikigt att komma överens om hur vi definierar kategorin. Som det är idag känns det som att egentligen all reklam passar i direct-kategorin. Arrangörerna av tävlingar som Cannes Lions är säkert glada för då blir det fler bidrag och mer pengar, men det är en farlig utveckling. Breddar vi för mycket kanske kategorin självdör. Å andra sidag vill man inte var för rigid heller. Då stryper vi kanske alltihop och så dör det av den orsaken i stället.

Inget av det här påverkar förstås själva reklamen, den är ju lika bra eller dålig oavsett hur vi definierar kategorin. Men i tävlingssammanhang behöver kategorin klargöras.

Jag är lite orolig.

Vad säger du? Hur definierar du direct?

Inga kommentarer: